Екипният модел на работа е сред основните принципи както в дейността на АСТ Асоциация от създаването й през 2009, така и в АСТ Фестивал от първото му издание през 2011г. Всяка година двама независими експерти (артисти, мениджъри, продуценти, критици) от сферата на изпълнителските изкуства и един от по-широкия спектър на хуманитарните науки, съставят тричленно жури, което има сложната и отговорна задача да селектира българската артистична програма за АСТ Фестивал.