• Details
  • Tags
  • More

Хоровод от Вернер Шваб НБУ

от Вернер Шваб
режисьори: д-р Ася Иванова и Добриела Попова
Къде: сцената на Учебен театър – НБУ