• Details
  • Gallery
  • Tags
  • More

Ах, Бродуей Бродуей… „@ЛМА @ЛТЕР“

Театър-лаборатория Алма Алтер

Енергия, енергия, енергия, която усещаме с кожата си, с тялото си, с вътрешностите си. Започваме да говорим без думи, дори преставаме да си говорим и започваме да пеем, да танцуваме. Започваме да случваме съдбата на героите от различни мюзикъли, но и своята собствена съдба, с цялото си същество. „


ACT Festival 2019